About

משפחה. אמא. פלדנקרייז, התנדבות, חימר, בית. אבא. עבודה, ספורט, בישול, בית. יובל, בית ספר, אמנות, בית. עמית, בית ספר, אמנות לחימה, בית. חתולה.
התחלות חדשות, למידה, התחבטויות, טיולים, חברים.